Fagligt

Årsagen til udviklingshæmning kendes langt fra i alle tilfælde, men kan være en følge af: arvelige faktorer (som f.eks. visse stofskiftesygdomme); kromosomfejl; skader, opstået i fostertilstanden; iltmangel under fødslen; for tidlig fødsel; hjerneskade opstået efter fødslen p.g.a. ulykke eller sygdom.

I det fysioterapeutiske arbejde med voksne udviklingshæmmede er det således vigtigt at have indsigt i / forståelse for de mangeartede adfærdsændringer, en skade i hjernen kan medføre.