Åbent forum på Netværksdage 2019

Er du nysgerrig på netværksdage? Eller har du kollegaer der er nysgerrige på fagligt selskab så kom til Åbentforum den 13/9 2019 Hammer Bakker Vodskov.

af Fysioterapeut Linnea Møller - 31.08.2019
Mødes
Hanne og Louise mødes og afprøver gyngestol og udveksler træningsstrategier.

ÅBENT FOR ALLE
Dansk Selskab for fysioterapi holder netværksdage i Hammer Bakker.

Er du fysioterapeut og arbejder med mennesker med udviklingshæmning og har du lyst til at snuse til vores faglige selskab og de muligheder et netværk kan give er du velkommen fredag den 13/9 mellem 10 og 14:30.

10.15-12.15 Oplæg om Samspillet mellem Postural kontrol og Respiration i den siddende stilling, når man samtidig har diagnosen udviklingshæmning.

Oplæg ved Linnea Møller, Center for Specialterapi: Mange mennesker med udviklingshæmning opnår aldrig eller taber gennem livet gangfunktion. De får brug for kørestol, men vores standardiserede siddestillingsanalyser er ofte mangelfulde og billedet sløres af tonus og sanseforstyrrelser. Nogle borgere taber ganske enkelt til tyngdekraften, hoved og krop falder sammen og det bliver svært at udføre og opretholde daglige gøremål. Nogle borgere har komplekse problematikker der teoretisk set kræver modsatrettet indsats. Hvordan afpasses indsatsen, så basale funktioner som respiration og ernæring understøttes, samtidig med at frihed til bevægelse og aktivitet bevares. Hvorfor er den der posturale kontrol så vældigt afgørende for livsmuligheder og vores indsats derfor afgørende i den sammenhæng. 

12.15-12.45 Frokost

12.45-13:30 Opsummering af dagene og fremtidigt samarbejde, hvordan spiller input og netværk sammen. Hvad har vækket genklang og lyst til praksisændring og hvor vil vi hen. Ved Anne og Linnea

13:45-14:30: Eksperimenterende fremtid – hvad prøver vi af på kanten af praksis, kontraindikationer, samarbejdsformer, populærvidenskab? Åbent forum for alle deltagere få korte oplæg.

Vibe, Hammer Bakker

Hvad nyt i Bobath. Hvorfor holder praksis og hvilke tilpasninger er der sket til det gamle koncept.

Linnea, Center for specialterapi

Måltidsambassadørerne: fysioterapeutisk indspark i et tværproffessionelt kursus til forebyggelse af komplikationer ved dysfagi.

Rikke, Center for Specialterapi

John Cryan ”Probiotic Revolution”. Hvordan spiller hjerne og tarm egentlig sammen. Og hvilken betydning har det for vores målgruppe.

Henrik Kirk - Neuromekanikeren

Kort videopræsentation om el-stimulering hos borger med cognitive og fysiske udfordringer.

Jesper og Vibe fra Hammer Bakker kommenterer og relaterer til praksis og erfaringer

Flere oplæg er velkomne

 

Tid: 10-14:30

Sted: Hammer Bakker, Træningsenhed Nord, Vodskov

Pris: Det er gratis at deltage, men af hensyn til frokost, skal tilmelding skal ske til Anne Flarup Lengsøe på afm-aeh@aalborg.dk