Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en toårig periode. Bestyrelsen kan rumme op til 10 medlemmer inklusiv formand, kasser og sekretær.

Alle medlemmer af selskabet kan byde ind på forskellige opgaver og forespørgsler, der måtte komme fra Dansk Selskab for Fysioterapi eller Danske fysioterapeuter i forbindelse med høringer, vurderinger, diverse ordninger og kliniske vejledninger. 

Foreningsarbejdet er på frivillig og ulønnet basis. Selskabet er lille og det prioriteres at kontingentet bruges direkte på medlemsaktiviteter.