Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes samtidig med årets faglige arrangement, og her diskuteres og besluttes emner for kommende kurser og temadage.