Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes samtidig med et fagligt arrangement, og her diskuteres og besluttes emner for kommende kurser og temadage og aktiviteter for det kommende år.