Kurser & Netværk

DSFVU arbejder for at skabe vidensdeling og faglig udvikling for medlemmerne gennem netværks og kursus aktiviteter.

Netværk
DSFVU vil gerne understøtte netværksdannelse, det gør vi gennem netværksdage en gang årligt, hvor medlemmer mødes, sparrer, erfaringsudveksler og vidensdeler. Dagene byder på oplæg fra forskellige ressourcepersoner internt i netværket, arbejde i forskellige interessegrupper og uformel vidensdeling med ligesindede.

Kurser
DSFVU afholder kurser i samarbejde med andre fysioterapeutiske faglige selskaber og vores søsterselskab 'Ergoterapeutfagligt selskab for mennesker med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelse'.

Der er i DSFVU kurser under udarbejdelse. Aktuelt arbejdes med et introduktionskursus til fysioterapeutisk indsats til mennesker med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelse.

Oplæg i forbindelse med generalforsamling
Vi tilstræber at der i forbindelse med generalforsamling afholdes et fagligt oplæg gerne fra ekstern kompetenceperson, forsker eller praktiker.

Netværk 2018 udenfor DSFVU